Astrid Truelsson

Er uddannet læge i 2015. Astrid er i klinikken som led i sin speciallægeuddannelse til praktiserende læge. Hun har erfaring fra ansættelser i almen praksis, Bornholms Hospital og Nordsjællands hospital