Mette Ungermann Fredskild

Mette er læge i klinisk basisuddanelse med erfaring fra blandt andet ortopædkirurgisk afdeling.
Har forløb i praksis frem til 31. Marts, men er ansat i yderligere 2 måneder som praksisamenuensis.