Børneundersøgelser

Børneundersøgelserne er et tilbud hvor lægen kan sikre sig at barnet følger en normal udvikling.
Ved undersøgelserne vil der blive stillet krav til at barnet skal kunne medvirke til undersøgelsen. Derfor er det fordelagtigt hvis barnet er friskt, og ikke udmattet efter en lang dag i institution. Hvis ikke barnet kan medvirke, kan det resultere i at vi må afbryde undersøgelsen og booke en ny tid.

Nedenunder følger en kort forklaring af hvad de forskellige undersøgelser i grove træk kan indeholde. Indholdet tilpasses det individuelle barn.

Børneundersøgelse 5 uger
Trivsel, undersøgelse, information om kommende undersøgelser.

3 måneders vaccination
Her opstartes vaccinationsprogram efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Børneundersøgelse 5 måneder
Trivsel, undersøgelse, snak om kost, vaccination

Børneundersøgelse 1 år
Udvikling, undersøgelse, institution, forebyggelse af ulykker og infektioner, vaccination

Vaccination 15 måneder

Børneundersøgelse 2 år
Motorisk, sproglig og social udvikling, undersøgelse

Børneundersøgelse 3 år
Motorisk, sproglig og social udvikling, undersøgelse med fokus på vægt

Børneundersøgelse 4 år
Motorisk, sproglig og social udvikling, undersøgelse inklusiv synstest, vaccination

Børneundersøgelse 5 år
Undersøgelse, aftale ift overlevering af tidligere fund til skolesundhedsplejerske, vaccination