Mustafa

Mustafa startede i klinikken 1.10.23 og skal være her et år. Mustafa er i sin sidste del af speciallægeuddannelsen til praktiserende læge.

Mustafa har bred erfaring fra flere hospitalsafdelinger samt lægevagten. Har særlig interesse inden for pædiatri.