WEGOVY

Wegovy er et stof til injektion, registreret til behandling af overvægt på udvalgte patienter. Wegovy påvirker den fysiologiske regulator for appetit og kalorieindtag i hjernen. Det reducerer energiindtaget, øger følelsen af mæthed, forbedrer kontrollen over madindtag, reducerer følelsen af sult samt hyppigheden og intensiteten af madtrang. Desuden reducerer Wegovy lyst til fødevarer med højt fedtindhold.
Medicinsk behandling af overvægt kan aldrig stå alene og er aldrig førstevalget ved behandling af overvægt. Wegovy kan supplere anden ikke medicinsk behandling af overvægt, hvor et vægttab vurderes at kunne forbedre patientens helbredstilstand.


Personer i målgruppen er: 
• BMI på mindst 30 eller 
• BMI mellem 27-30, som samtidig har mindst én vægtrelateret tilstand, såsom: Prædiabetes, type 2-diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, søvnapnø (hyppige åndedrætsophold under søvn) eller hjerte-kar-sygdom.
•    OBS Kvinder i den fertile alder anbefales at bruge sikker prævention under behandlingen samt i mindst 2 mdr. efter behandlingsophør.

Forløb i klinikken:
1. Patienten visiteres over tlf. ved enten ved sygeplejerske eller sekretær. Såfremt det ikke kan afklares om pt er i målgruppen kan der henvises til lægetelefonen. Det sikres at patienten har læst informationen på hjemmesiden eller flyer inden der bookes en tid.
2. Samtale (30 min) med sygeplejerske vedrørende kost og motion. Planlægning af 3 måneders livsstilsændringer inden evt. opstart af Wegovy. Medbringe billeder af alt hvad du har spist og drukket (dog ikke vand, kaffe og te) i 2 dage.
3. Kontrolvejning og samtale (15 min) 1 gang månedligt
4. Efter 3 måneder vurderes evt. opstart af Wegovy hos sygeplejerske efter aftale med speciallæge. Behandlingsinstruks fra pro.medicin.dk følges.
5. Kontrolvejning og samtale 1 gang månedligt det første år. Efter 3 måneders behandling evalueres effekten og behandlingen fortsættes eller afbrydes afhængig af opnået vægttab.
6. Fra det andet behandlingsår kontrolvejning og samtale hver 3 måned.
7. Der tages stilling til evt. behandlingsstop efter 2 år.